Executive Council Member
कार्यकारी परिषद सदस्यांची यादी (EC Members List) EC Members List.

Academic Council Member
विव्दत परिषद व कार्यकारी परिषद सदस्यांची यादी (AC Members List) AC Members List.

निवेदन :‍ कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत ..... निवेदन.

कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदासाठीची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह सुधारीत.

JRA Examination Results
JRA Examination Results.

Admission process (2018 -19)
Admission process (2018-19) (प्रवेश प्रक्रिया 2018 -19).

पदव्युत्त्र अभ्यासक्रम 2019-2020 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाकरिता (Online Application)
पदव्युत्त्र अभ्यासक्रम 2019-2020 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशाकरिता (Online Application).

CET EXAM
CET EXAM.

Anukampa Pratiksha Yadi
Anukampa Pratiksha Yadi Anukampa Pratiksha Yadi - List.

National Agricultural Biocomputing Portal
National Agricultural Biocomputing Portal Portal Link.

MAU (First Amendment) STATUTES , 2014
MAU (First Amendment) STATUTES , 2014