Quick Navigation

Admissions

Contact information for Admission

Contact information for U/G admission process

Sr. Name of the College - Contact numbers for admission process

1. College of Agriculture, Parbhani, - Dr. R.V. Chavan 9423615460, ADP 7588082045

2. College of Agriculture, Golegaon - Dr. N.G. Khurade 9405491079, 9422873064, ADP 7588082152

3. College of Agriculture, Osmanabad - Dr. M.S. Waghmare 9423734300, ADP 7972183560

4. College of Agriculture, Badnapur - Dr. B.C. Andhare 7588598262, 7860563981, ADP 02482-261034

5. College of Agriculture, Ambajogai - Dr. B.M. Thombare 9421195761, ADP 9421195761

6. College of Agril. Engineering, Parbhani - Dr. V.M. Bhosale, 7588082070, ADP 9422178025

7. College of Horticulture, Parbhani - Dr. Wankhede Madam 9527058873,7499308818 ADP 9421334585

8. College of Food Technology, Parbhani - Dr. B.S. Agarkar 8196036114, ADP 9422178025

9. College of Community Science, Parbhani - Dr. Medha Umrikar 9545641888, ADP 9423444819

10. College of Agriculture, Latur - Dr. V.N. Toprope 9823477049, ADP 9423736576

11. V.D. College of Agril. Biotechnology, Latur - Prof. B.N. Aglave 9422756606, ADP 9422176266

Please click following links for further details

Admissions 2020 - 21

Notice : AGRI CAP 2020 - 2021 - Freeze and Float Problem
पदविका अभ्यासक्रम - Diploma in Agriculture Plan Protection and Agril. Input Management
कृषि तंत्र पदविका प्रवेश प्रक्रिया सन 2020-21 अंतर्गत वाढीव प्रवेश प्रक्रिया
ADMISSION TO DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D) PROGREMME
Walk-in-Admission to the DBT supported M.Sc. Agril. Biotechnology Program - 2020-21
Admissions 2020-21
UG Prospectus 2020-21 Marathi
UG Prospectus 2020-21 English
Notification details for Vacancy Round Admission to the DBT supported M.Sc. Agricultural Biotechnology Program
Link for Filling of Application Form - Notification details for Vacancy Round Admission to the DBT supported M.Sc. Agricultural Biotechnology Program
Display of Second List of selected candidates for admission to the DBT supported M.Sc. Agril. Biotechnology Program 2020-21
List of Eligible and Not Eligible Candidate seeking admission to the DBT supported M.Sc. Agricultural Biotechnology Program.
General and Category-wise Merit list of Candidates seeking admission to the DBT supported M.Sc. Agricultural Biotechnology Program.
First List of selected candidates for admission to the DBT supported M.Sc. Agril. Biotechnology Program 2020-21
Notification : Admission to the DBT supported M.Sc. Agril. Biotechnology Program 2020-21
शैक्षणिक वर्षे 2020-21 साठी माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेस स्थगिती बाबत
शैक्षणिक वर्षे 2020-21 साठी कृषि तंत्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेस स्थगिती बाबत
कृषी विद्यापीठातील पदव्युत्तर पदवी प्रवेश सुचना 2020-21
कृषि तंत्र पदविका(दोन वर्षे-मराठी माध्यम)अभ्‍यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन 2020-21 या वर्षाकरिता (अंतिम दिनांक 30.09.2020)
PG Admission Notice
Revised programme Diploma admission 2020
माळी प्रशिक्ष प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश अधिसुचना
माळी प्रशिक्ष प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश माहिती पुस्तिका
कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्षे-मराठी माध्यम) अभ्‍यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन 2020 - 21 या वर्षाकरिता मुदत वाढीबाबतची सुचना व वेळा पत्रक
Agriculture diploma LAE admission process
कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्षे-मराठी माध्यम) अभ्‍यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया 2020 - 21


Admissions 2019 - 20

कृषि तंत्र पदविका (दोन वर्षे मराठी माध्यम)/ कृषि तंत्रज्ञान पदविका (Agril. Polytechnic) (तीन वर्षे अर्ध इंग्रजी माध्यम थेट व्दितीय व थेट तृतीय) अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांसाठी पुरक वाढीव प्रवेश प्रक्रिया 2019 - 20
Revised Circular regarding admission of DBT sponsored M.Sc. Agril. Biotechnology Teaching Programme
DBT Supported M.Sc. Agril. Biotechnology Admission During Academic Year 2019 - 20
Post Graduation Admission Circular
Post Graduation Prospectus English 2019 - 20
Post Graduation Prospectus Marathi 2019 - 20
Admission For Diploma Courses (2019 - 2020)
कृषि तंत्र पदविका (2 वर्षे-मराठी माध्यम)/कृषि तंत्रज्ञान (Agril. Polytechnic 3 वर्षे-अर्ध इंग्रजी माध्यम) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रिया 2019 - 20
माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया 2019 - 20 या वर्षाकरिता
ICAR's All India Entrance Examination for Admission 2019
शैक्षणिक वर्ष 2019 - 2020 साठी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, कृषी, मत्स्य व दुग्ध आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन MHT CET २०१९ ची अभ्यासक्रमास आपल्या अधिपत्याखालील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रसिद्धी देणेबाबत
Admission Schedule 2019 - 20
Information Brochure for Admissions to Professional degree Courses in Agricultural Universities - Marathi
Information Brochure for Admissions to Professional degree Courses in Agricultural Universities - English
Documents required for admission to Professional Degree courses during 2019 - 20

Email : maharashtra.cetcell@gmail.com / edn_mcaer@rediffmail.com
Website : www.mahacet.org / www.mcaer.org / maha-agriadmission.in


Admissions 2018 - 19

Regarding increased quota of Ph.D. admission of Food Tech
Ph.D. Admission Notification
Admission process in Halgaon Govt College
चारही कृषि विद्यापीठांतर्गत व्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाच्या वाढीव प्रवेश कार्यक्रमाबाबत
महाराष्ट्र शासन प्रवेश नियामक प्राधिकरण (2018 - 19)
माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम पुनर प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम 2018 - 19
कृषि विद्यापीठातील पदव्युत्तर पदवी प्रवेश 2018 - 19
कृषी तंत्र पदविका (दोन वर्षे) / कृषी तंत्रज्ञान पदविका (Agril. Polytechnic) (तीन वर्षे) / मत्स्य अभियांत्रिकी पदविका (तीन वर्षे) विषयक प्रवेश सूचना
कृषि विद्यापीठातील अव्यावसायिक पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश 2018 - 19
Admission process (2018 - 19) (प्रवेश प्रक्रिया 2018 - 19)
CORRIGENDUM - माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया 2018 - 19 प्रवेश अधिसुचना शुध्दीपत्रक
LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FOR THE ADMISSION IN UNDERGRADUATE COURSES IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES - English
LIST OF DOCUMENTS REQUIRED FOR THE ADMISSION IN UNDERGRADUATE COURSES IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES - Marathi
Online registration of Colleges for under graduate admissions during 2018 - 19
माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया सन 2018-19 अधिसुचना (Gardner’s Training Certificate Course)
मान्यता नसलेल्या विद्यापीठ/अनाधिकृत महाविद्यालय/शैक्षणिक संस्था.. अभ्यासक्रमांना प्रवेश न घेण्याबाबत सुचना
कृषि विद्यापीठांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरिता सामायित प्रवेश परीक्षेच्या अनिवार्यतेबाबत (2018-19)
पदवी प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेची जाहिरात
Advertisement of CET for admission to Undergraduate Courses
MHT- CET 2018 - Information Brochure (Agriculture Courses)
State Common Entrance Test For Undergraduate Courses (Year 2018-19)
2018-19 साठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सामाईक परिक्षा


माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम प्रवेश अधिसुचना शुध्दीपत्रक( 2017-18 )
कृषि विद्यापीठातील पदव्युत्तर पदवी प्रवेश 2017-18
कृषि विद्यापीठाती पदवी प्रवेश प्रक्रिया 2017-18
http://mcaer.orgNote : In Case of Doubt, the displayed information must be verified with authentic source with the concern office. University will not be responsible for any inadvertent error that may have crept in the content being published on Net. The content published on net are for immediate information to the candidates only.

 

 

 

 

 

 

 

 

Quick Links