Quick Navigation

Circulars

Administration

विद्यापीठातील आधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा विषयी माहिती भरण्यासाठीची लिंक


परिपत्रक
दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची उप कुलसचिव या पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
विद्यापीठ परिपत्रक - ६ व्या वेतन आयोगात अतिप्रदान झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी हमीपत्र / अर्ज सादर करणेबाबत
परिपत्रक
परिपत्रक
Circular
परीपत्रक (कॅस)
पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रीया 2022-23 करीता भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, नवी दिल्ली मानांकन (Accreditation) नसलेले पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची माहीती
कोरोणा विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून स्थगित केलेल्या बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणालीचा वापर पुन्हा सुरु करण्याबाबत
परिपत्रक
परिपत्रक : 36 वी विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा
परिपत्रक
परिपत्रक
विद्यापीठ परिपत्रक क्र.2022
सहायक प्राध्यापक कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक पशूसंवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, कृषि विद्याशाखा आणि कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक ( अन्नतंत्र ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
गृहविज्ञान विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक ( विषय निहाय ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक ग्रंथपाल ( सहायक प्राध्यापक संवर्ग समकक्ष ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक गणित / संगणक शास्त्र संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
वैद्यकीय अधिकारी या संवर्गातील दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक शारीरिक शिक्षण संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सुरक्षा व निगराणी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी अधिष्ठाता (कृषी), गृहविज्ञान, अन्नतंत्र, कृषी अभियांत्रिकी, जैव-तंत्रज्ञान,एबिएम या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दि. 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
गृहाविज्ञान विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक पशू संवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक गणित संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक १.१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
राधाकिशन शांती मल्होत्रा अवार्ड बाबत..
Seniority list - Director
Seniority list - HOD
Seniority list - Professor
Circular - RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD 2020-21
परिपत्रक - ३६ वी विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा
सन २०२१-२०२२ मध्ये प्राप्त झालेल्या अनुकंपा तत्वावरील उमेदवाराची प्रतीक्षा सूची
One Day Workshop (Online Mode) - Delivering the Agri-Informatics course contents with student centric approach
One Day Workshop (Online Mode) - 15-03-2022
विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवाविषयक माहिती संगणकीकृत करण्याकरीता ऑनलाईन प्रशिक्षणाचे आयोजन
परिपत्रक
सन 2021-2022 मध्ये प्राप्त झालेल्या अनुंकपा तत्वावरील उमेदवारांची प्रतिक्षा सुची
परिपत्रक
परिपत्रक : कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी दि. 28.02.2022 पर्यंत स्थगित करणेबाबत.
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
परीपत्रक : अधिकारी/कर्मचारी यांची प्रकरणे/ विहित अर्ज/ प्रस्ताव वेळेत सादर करणे बाबत
परिपत्रक : कोरोना विषाणू प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बायोमेट्रीक उपस्थिती प्रणालीचा वापर मर्यादित कालावधीसाठी स्थगित करणेबाबत.
परिपत्रक:‍ अतिप्रदान रक्कमेच्या अनुषंगाने विद्यापीठ सेवेत असलेल्या कर्मचा-याकडून वचनपत्र घेण्याबाबत
परिपत्रक - विद्यापीठ कर्मचारी क्रीडा स्प्रधेसाठी निवड चाचणी वेळापत्रक
परिपत्रक - विद्यापीठ कर्मचारी क्रीडा स्प्रधेसाठी निवड
सहयोगी प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक गणित या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक मृविज्ञान कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
गृहविज्ञान शाखेतील सहयोगी प्राध्यापक (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता सुची
सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १४
कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा सन 2021-22
परीपत्रक
सन 2021 मध्ये प्राप्त झालेल्या अनुकंपा तत्वावरील उमेदवाराची प्रतीक्षा सुची
AIASA Election Notification 2022
विद्यापीठ परिपत्रक : आधार बेस्ड बायोमॅट्रिक्सि उपस्थिती बाबत
कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक : ३६ वी विद्यापीठ सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा
विद्यापीठ सेवेतील गट-अ आणि गट-ब मधील दिवंगत अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्यास अनुकंपा योजना लागू करण्याबाबत
मजूर,पहारेकरी,शिपाई,प्रयोगशाळा सेवक, प्रयोगशाळा परिचर, रुखी, गुराखी, परिचर, माळी, ग्रंथालय परिचर, पुस्तक वाहक, जमादार, फराश, ड्रेसर, सफाई कामगार, दोग्धा, मिस्त्री, स्वयंपाकी व पशुधन परिचर, रोपवाटिका सहाय्यक या पदाची दिनांक ०१/०१/२०२१ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
कृषी तंत्र निकेतन पदविकाधारकासाठी कृषी पदवीच्या थेट दिव्तीय वर्षामध्ये प्रवेश २०२१-२०२२
23 वा दीक्षांत समारंभ जाहीर प्रकटीकरण
कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
गृविज्ञान विद्याशाखेतील सहय्यक प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहय्यक प्राध्यापक (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक ग्रंथपाल (सहाय्यक प्राध्यापक संवर्ग समकक्ष) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक गणित/संगणकशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सुरक्षा व निगराणी अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक शारिरीक शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक व मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
कृषि अभियांत्र‍िकी विभाग, कृषि शाखा आणि कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सुची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परीपत्रक: सेवानिवृत्त विद्यापीठ कर्मचारी यांना ओळखपत्र देणे बाबत
लघुटंकलेखक (निम्न्श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
ग्रंथालय सहाय्यकसवंर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
वरीष्ठ्लिपीकसंवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
सुचनापत्र
23rd Convocation Notification
23 व्या दीक्षांत समारंभाची विद्यार्थी यादी
दिनांक 1 एप्रील 2022 ते 31 मार्च 2023 व 1 एप्रील 2023 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचा-यांची यादी
Circular : Revised selling rates of AHDS
विद्यापीठ परिपत्रक: राधाकिशन शांती मल्‍होत्रा अवॉर्ड
APPLICATION FORM FOR THE AWARD OF "RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD"
गृहविज्ञान शाखेतील सहयोगी प्राध्यापक (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखेतील सहयोगी प्राध्यापक/तत्सम (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD (2017-18, 2018-19 and 2019-20)
CAS Circular No. 3071
CAS Circular No. 3070
सुचनापत्र - 1
सुचनापत्र - 2
U.G GOLD MEDALS 2019-20
P.G GOLD MEDALS 2019-20
सुचनापत्र
Cas Circular Stage 4 to 5
CAS Grievance list
CAS Order - AGP Rs 9000
CAS Order - AGP Rs 8000
CAS Order - AGP Rs 7000
सुचनापत्र
Regarding Notification of UG 2019-20
CAS - 2021
सहाय्यक प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
गृहविज्ञान शाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक गणित/संगणकशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक शारिरीक शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सुरक्षा व निगराणी अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक मृविज्ञान कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक गणित या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक मृविज्ञान कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक
CAS Circular
List of Eligible/Not Eligible candidate movement form Stage 1 to 2 Under CAS
List of Eligible/Not Eligible candidate movement form Stage 2 to 3 Under CAS
List of Eligible/Not Eligible candidate movement form Stage 3 to 4 Under CAS
कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची
दिनांक 01.01.2021 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्स्‍म, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्ड्मन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्न् तंत्र-T1) संवर्गाची अंतीम सेवाज्येष्ठता सूची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
ग्रंथालय सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2021 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
वरीष्ठ् लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
कृषि विज्ञान केंद्राअंतर्गत पहारेकरी,शिपाई संवर्गाची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक शैक्षणिक परवानगीबाबत....
परिपत्रक
सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2020 रोजीची अंतिम सेवा ज्येष्ठतासुची
सुचनापत्र
सुचनापत्र
गृविज्ञान विद्याशाखेतील सहय्यक प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक व मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
कृषि अभियांत्र‍िकी विभाग, कृषि शाखा आणि कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक उद्यान विद्या (कृषिव़िद्या)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषिविद्या (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक पशुसंवर्धन व दुग्धशास्त्र (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक किटकशास्त्र (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कषिव़िद्या शाखा)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहाय्यक प्राध्यापक (विषय निहाय)या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक गणित/संगणकशास्त्र या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सुरक्षा व निगराणी अधिकारी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक प्राध्यापक शारिरीक शिक्षण या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक ग्रंथपाल (सहाय्यक प्राध्यापक संवर्ग समकक्ष) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2021 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या अनुषंगाने शासकीय कार्यालये बंद करण्याबाबत....
Circular : Computer Purchase
परिपत्रक
सुचनापत्र
मजूर, पहारेकरी, शिपाई, प्रयोगशाळा सेवक, प्रयोगशाळा परिचर, रुखी, गुराखी, परिचर, माळी, ग्रंथालय परिचर, पुस्तक वाहन, जमादार, फराश, ड्रेसर, सफाई कामगार, दोग्धा, मिस्त्री, स्वयंपाकी व पशुधन परिचर, रोपवाटीका सहाय्यक या पदाची दिनांक 1.1.2021 रोजीची तात्पूरती सेवाजेष्ठता यादी
परिपत्रक : कृषि विद्यापीठांतर्गत शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना 7 वा वेतन आयोगा प्रमाणे सुधारीत वेतन संरचनेनुसार वेतन अदा करणेबाबत
परिपत्रक : परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत सभासदाच्या नामनिर्देशित व्यक्तीस 10 लाख सानुग्र अनुदान मंजूर करण्याबाबत प्रस्ताव
दिनांक 01.01.2021 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-IT) संवर्गाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
Proforma: Information required for Sardar Patel outstanding ICAR Institution Award (Year 2015 - 16 to 2019 - 20)
दिनांक 01.01.2021 रोजीची कॉम्प्युटरऑपरेटर,दुरध्वनीलक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्ययंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी यासंवर्गाचीतात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1.1.2021 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची
परिपत्रक : 36 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा अभ्यासक्रम
परिपत्रक: दिनांक 24/12/2020
परिपत्रक: कार्यलयील वेशभुषे बाबत
निवेदन : सन 2014 मध्ये विद्यापीठाने प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीमधिल कनिष्ठ लिपीक या पदाची पदभरती रद्द करणे बाबत
कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2020 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठतासुची
परिपत्रक
कृषि विद्याशाखातील सहाय्यक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 01.01.2011 रोजीची अंतीम सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक (Academic Performance Indicator- Category- I, II & III)
कृषि विज्ञान केंद्राच्या आस्थापनेवरील पहारेकरी, शिपाई संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता सूची
मजूर, पहारेकरी, शिपाई, प्रयोगशाळा सेवक, प्रयोगशाळा परिचर, रुखी, गुराखी, परिचर, माळी, ग्रंथालय परिचर, पुस्तक वाहन, जमादार, फराश, ड्रेसर, सफाई कामगार, दोग्धा, मिस्त्री, स्वयंपाकी व पशुधन परिचर, रोपवाटीका सहाय्यक या पदाची दिनांक 1.1.2020 रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता यादी
परिपत्रक: गोपनीय अहवालासंबंधी मार्गदर्शक सुचना
परिपत्रक
परिपत्रक (बायोमॅट्रिक स्थगिती)
परिपत्रक: (बायोमॅट्रिक उपस्थिती कार्यान्वित करण्या बाबत)
परिपत्रक
परिपत्रक: ई-निविदा प्रक्रियेमधील अटी व शर्ती शिथील करणे बाबत
वरीष्ठ लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठतासुची
संचालक शिक्षण्र तथा अधिष्ठा (कृषि)/संचालक संशोधन/संचालक विस्तार शिक्षण/सहयोगी अधिष्ठाता(कृषि)/सहयोगी अधिष्ठाता (गृहविज्ञान)/विभाग प्रमुख (विषय-निहाय) व प्राध्यापक (विषय-निहाय) या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दिनांक 1.1.2020 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठतासुची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
ग्रंथालय सहाय्यक संवर्गाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासुची
Circular for Institutional Email ID facility for the Research and Academic
कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक (कृषि)/तत्सम संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2020 रेजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
कृषि विज्ञान केंद्रअंतर्गत पहारेकरी, शिपाई पदाची दिनांक 01.01.2020 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
सुचनापत्र
प्रसिध्दीपत्रक
दिनांक 01.01.2020 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्स्म, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्ड्मन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-TI) संवर्गाची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सूची
Regarding PhD CET Exam for admission of PhD for the academic year 2020 - 21
REVISED TO CONDUCT OF Ph.D. CET - 2020
CONDUCT OF Ph.D. CET - 2020
35 व्या सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा सुधारीत निकाल
कृषि विद्याशाखातील सहाय्यक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र या संवर्गातील अधिका-यांची, दिनांक 1.1.2011 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
कृषि विद्याशाखातील सहाय्यक प्राध्यापक कृषविनस्पतीशास्त्र या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 1.1.2011 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची प्रसिध्द करण्याबाबत
दि. 1.1.2020 रेाजीची वर्ग ड विविध पदांची सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
विद्यापीठ परिपत्रक क्रं.अेपीसी-2/2020 (कृषि सहाय्यक संवर्गात पदोन्नतीसाठीचे प्रमाण)
1 फेब्रुवारी 2020 नंतर प्राप्त झालेल्या अनुकंपा वरील उमेदवारांची प्रतीक्षा सूची
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
राज्यातील सर्व शास्त्रज्ञ , संशोधक यंची डीरेक्टरी तयार करणे बाबत
सुचनापत्र
सुचनापत्र
सुचनापत्र
परिपत्रक : CAS दिनांक 28.02.2020 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे
दिनांक 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2021 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
परीपत्रक: सर्व अध‍िकारी/ कर्मचारी यांनी बायोमॅट्रीक पध्दतीने उपस्थिती नोंदविणे व कार्यालयीन वेळेचे पालन करण्याबाबत
35 व्या विद्यापीठ कर्मचारी सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षेचा निकाल
परिपत्रक : सर्व कार्यालयाकरीता
कृषि सहाय्यक (पदवीधर) या पदाकरिता इमाव (सर्वसाधारण) निवड/प्रतिक्षा उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रे/प्रमाणपत्र तपासणीसाठी उपस्थित राहणे
सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 1.1.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाज्येष्ठता सुची
अनुंकपा तत्वावरील नियुक्ती मिळणे बाबत प्राप्त झालेल्या अर्ज/उमेदवारांची प्रतिक्षा यादी
कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवाज्येष्ठता सुची
दिनांक 01.01.2019 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-IT) संवर्गाची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
शुध्दीपत्रक: 35 वि विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर ‍परिक्षा बाबत
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
कनिष्ठ लिपिक या संवर्गाची दिनांक 1.1.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक: 35 वि विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर ‍परिक्षा दिनांक 28, 29 नोंव्हेबर 2019 व दिनांक 01 डिसेंबर 2019

परिपत्रक-1: 22 ते 24 जानेवारी, 2020 मध्ये होणा-या कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

परिपत्रक-2: 22 ते 24 जानेवारी, 2020 मध्ये होणा-या कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

परिपत्रक: 22 ते 24 जानेवारी, 2020 मध्ये होणा-या कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा

सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
ग्रंथालय सहाय्यकसवंर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
वरीष्ठ्लिपीकसंवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुलेखक (उच्चश्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुटंकलेखक (निम्न्श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक : Comptroller या पदावर प्रतिनियुक्तीवर जाण्यासाठी परभणी अंतर्गत इच्छुक व्यक्तीसाठी
परिपत्रक : लिपीक संवर्गातील एका कर्मचा-याची नियुक्ती बाबत
परिपत्रक : वरीष्ठ्संशोधन सहाय्यक (कृषि)
वरीष्ठ्संशोधन सहाय्यक (कृषि) या संवर्गातील दि. 01-01-2019 रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सुची
परिपत्रक : CAS 14.8.2019 पर्यंत मुदत वाढ देण्यात येत आहे
कृषि विद्या शाखेतील सहयोगी प्राध्यापक या संवर्गातील अधिका-यांची (विषय-निहाय), दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी प्राध्यापक गृहविज्ञान या संवर्गातील (विषय-निहाय), दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक : सहाय्यक प्राध्यापक या पदावर पदोन्नतीसाठी (दिनांक 01.09.2019) पात्र समजतात अशा कर्मचा-यासाठी
परीपत्रक : विद्यापिठ प्रक्षेत्रावरील व कार्यालयीन तात्पुरत्या स्वरूपात रोजंदारी तत्वावर अतिरीक्त हंगामी कामे बाह्य यंत्रेणेद्वारे (कंत्रटदारा मर्फ़त) करणे बाबत
परिपत्रक : CAS
CIRCULAR : "RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD"
कनिष्ठ लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
01 मार्च 2019 नंतर प्राप्त् झालेल्या अनुकंपा वरील उमेदवाराची परतीक्षा सुची
मजुर, पहारेकरी,‍ शिपाई, प्रयोगशाळा सेवक, प्रयोगशाळा ‍परिचर, रूखी, गुराखी, परिचर, माळी, ग्रंथालय परिचर, पुस्तक वाहक, जमादार, फराश, ड्रेसर, सफाई कामगार, दोग्धा, मिस्त्री, स्चयंपाकी व पशधन परिचर, रोपवाटीका सहाय्यक या पदाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
कार्यालयीन आदेश : कृषि परिषद येथे प्राध्यापक व त्यावरील उच्च् संवर्गातील अधिका-यांकरिता तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत
दिनांक 01.01.2019 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्स्‍म, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्ड्मन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्न् तंत्र-T1) संवर्गाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
सहाय्यक प्राध्यापक (कृषिविद्या शाखा)विषय-निहाय/अन्नतंत्र विद्याशाखा/ गृहविज्ञान विद्याशाखा/ कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखा/ कृषि अंभियात्रिकी विभाग व कृषि अंभियात्रिकी विद्याशाखा/ सहाय्यक ग्रंथपाल इ. संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची
वरीष्ठ् लिपीक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2019 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता
लघुलेखक (उच्च्‍ा श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 राेजीचीतात्पुरती सेवाजेष्ठता सुची
दिनांक 01.01.2019 रोजीचीकॉम्प्युटरऑपरेटर,दुरध्वनीलक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्ययंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी यासंवर्गाचीतात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
ग्रंथालय सहाय्यक सवंर्गाची दिनांक 01.01.2019 अखेरची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
लघुटंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 अखेरची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
लघुटंकलेखक (निम्न् श्रेणी) संवर्गाची दिनांक 01.01.2019 अखेरची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
परिपत्रक: विद्यापीठ स्तरावर 35 वी विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा घेण्यात येणार आहे
परिपत्रक: विद्यापीठ अधिकारी/कर्मचारी विभागीय परीक्षा बाबत…
कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक/ तत्स्म (कृषि) या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची
परिपत्रक (कुलसचिव): विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी कार्यालय प्रमुखांकडून रजा मंजूर केल्याशिवाय रजेवर न जाण्याबाबत..
Radhakishan Shanti Malhotra Award 2015 - 16
विद्यापीठ परिपत्रक : आधार बेस्ड बायोमॅट्रिक्सि उपस्थिती बाबत
डिसेंबर 2018 ते 15 फेब्रुवारी 2019 पर्यंतप्राप्त् झालेल्याअनुकंपा वरीलउमेदवाराची प्रतीक्षासुची
परिपत्रक : विद्यापीठातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी त्यांच्या सेवाविषयक व अन्य् तक्रारी संबधीत
कंत्राटी तत्वावर जिप, कार, वाहन चालक कंत्राटदारा मार्फत कामावर घेण्या बाबत....
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे सेवा प्रवेश मंडळ, कृषि परिषद, पुणे यांचे ‍ जाहिरातीच्या अनुषंगाने ज्या-ज्या शिक्षकवर्गीय अधिका-यांना करावयाचे पदनिहाय अर्ज
API score related documents
RADHAKISHAN SHANTI MALHOTRA AWARD
एप्रिल 2018 ते 12 डिंसेबर 2018 पर्यंत प्राप्त् झालेल्या अनुकंपा वरील उमेदवाराची प्रतीक्षा सुची
कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2018 रोजीची अंतीम सेवा ज्येष्ठता सुची
Circular for API Score
परीपत्रक : विद्यापीठांतर्गत विविध प्रस्ताव /मुद्यांबाबत
परीपत्रक : कंत्राटी तत्वावर वाहन चालक/‍ कनिष्ठ ‍लिपीक/ विजतंत्री तत्सम कर्मचारी कंत्राटव्दारा मार्फत कामावर घेण्यास परवाणगी मिळणे बाबत
दिनांक 01.01.2018 रोजीची कृषि सहाय्यक/तत्सम, प्रयोगशाळा सहाय्यक, फिल्डमन (तांत्रीक प्रशिक्षक-अन्नतंत्र-IT) संवर्गाची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
दिनांक 01.01.2018 रोजीची कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्ययंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी यासंवर्गाची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सुचनापत्र
परिपत्रक : तापडीया नाटय मंदीर निराला बाजार औरंगाबाद या ठिकाणी दिनांक 27.11.2018 रोजी सकाळी 11.30 वाजता कार्यशाळा घेण्यात येत आहे.
सुचनापत्र
सुचनापत्र
परिपत्रक : राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने (एनपीएस) संदर्भात
Suchanapatra for Devotee Medals
Circular : "Radhakishan Shanti Malhotra Award"
Central Agriculture Museum
34 व्या विद्यापीठ कर्मचारी सेवाप्रवेशोतर परिक्षेचा निकाल
सहाय्यक कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता
सुचनापत्र
22 वा दीक्षांत समारंभ
PG Merit List 2015 - 16
PG Merit List 2016 - 17 कॉम्प्युटर ऑपरेटर,दुरध्वनी चालक,कलाकार,जुळारी, यंत्रचालक,दृकश्राव्य यंत्रचालक,जोडारी,विजतत्री,लोहार,सुतार,अनुरेखक, ईत्यादी या संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्‍पुरती सेवाज्येष्ठता सुची
निवेदन : लघुलेखन निम्नश्रेणी (केवळ अपंग अनुशेष) व लघुलेखन निम्नश्रेणी -3 (कृषि विज्ञान केंद्र) पदांच्या लेखी परिक्षे बाबत
Seniority list of Associate Professor
स्म्ारणपत्र-1: सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, वनामकृवि, परभणी


कक्ष अधिकारी संवर्गाची दिनांक 01.01.2018 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता सुची
Circular - 8898 and sheet with Blank Format - 8898 Download - Sheet with Blank Format - 8898
Seniority list - Agriculture Engineering
सेवा जेष्ठता सुची अधिसुचना (संचालक/सहयोगी अधिष्ठाता/विभाग प्रमुख/प्राध्यापक )
Lok Sabha Internship Programme - 2018
परिपत्रक : 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता
दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची सुधारीत यादी
Anukampa Pratiksha Yadi
परिपत्रक : 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता ज्यांनी आतापंर्यत अर्ज केलेले नाहीत
परिपत्रक : 34 व्या विद्यापीठ सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा करीता / Circular of Post Recruitment Exam - 27 April to 29 April 2018
Sanctioned,filled and vacant post information
दिनांक 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
दिनांक 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत सेवानिवृत्त होणा-या विद्यापीठातील अधिकारी /कर्मचारी यांची यादी
संचालक शिक्षण्र तथा अधिष्ठा (कृषि)/संचालक संशोधन/संचालक विस्तार शिक्षण/सहयोगी अधिष्ठाता(कृषि)/सहयोगी अधिष्ठाता (गृहविज्ञान)/विभाग प्रमुख (विषय-निहाय/एकत्रीत) व प्राध्यापक (विषय-निहाय/एकत्रीत) या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दिनांक 1.1.2018 रोजीची तात्पूरती सेवा ज्येष्ठता सुची
List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 2 to stage 3 under CAS
List of eligible and not eligible candidates for movement from stage 1 to stage 2 under CAS
परिपत्रक: कॅस अंतर्गत वेतनश्रेणी पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी (स्तर 3 ते 4 साठी)
Seniority List

दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची कनिष्ठ लिपिक / समकक्ष या पदाची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी
दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक या पदाची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी
दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक या पदाची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी
तांत्रिक संवर्गातील कॉम्प्युटर ऑपरेटर, दूरध्वनी चालक, कलाकार, जुळारी, यंत्रचालक, दृकश्राव्य यंत्रचालक, जोडारी तथा यांत्रिकी, विजतंत्री, लोहार, सुतार, जोडारी, अनुरेखक, उप-आवेक्षक/तांत्रिक सहाय्यक, नळ कारागीर, प्रयोगशाळा सहाय्यक(गृहविज्ञान), मॉन्टेसरी शिक्षिका (गृहविज्ञान), बाष्पक सहाय्यक(अन्नतंत्र), कॉम्प्युटर, सांधाता, मिस्त्री, कातारी, यंत्रचालक या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दिनांक १/१/२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि अभियांत्रिकी विद्या शाखेतील (विषय निहाय) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक गणित या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक अन्नतंत्र या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक गृहविज्ञान विद्याशाखा (विषय निहाय) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक पशू संवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहयोगी प्राध्यापक, कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
दि. ०१/०१/२०२२ रोजीची वरिष्ठ लिपिक या पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
मजूर,पहारेकरी,शिपाई,प्रयोगशाळा सेवक, प्रयोगशाळा परिचर, रुखी, गुराखी, परिचर, माळी, ग्रंथालय परिचर, पुस्तक वाहक, जमादार, फराश, ड्रेसर, सफाई कामगार, दोग्धा, मिस्त्री, स्वयंपाकी व पशुधन परिचर, रोपवाटिका सहाय्यक या पदाची दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतिम सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची कक्ष अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची तांत्रिक सहाय्यक (ग्रंथालय) पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची लघुटंकलेखक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची ग्रंथपाल सहाय्यक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची मिश्रक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची लघुलेखक पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
दिनांक ०१/०१/२०२२ रोजीची सहा. कक्ष अधिकारी पदाची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी
कृषि विज्ञान केंद्राअंतर्गत पहारेकरी,शिपाई संवर्गाची दिनांक 01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहयोगी अधिष्ठाता (कृषी), गृहविज्ञान, अन्नतंत्र, कृषी अभियांत्रिकी, जैव-तंत्रज्ञान,एबिएम या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दि. 01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
विभाग प्रमुख (विषय निहाय) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची यांची दि. 01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहाय्यक कुलसचिव/सहाय्यक नियंत्रक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि. 01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
प्राध्यापक (विषय निहाय) या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दि. 01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
संचालक शिक्षण तथा अधिष्ठाता (कृषि), संचालक संशोधन व संचालक विस्तार शिक्षण या संवर्गातील शिक्षकवर्गीय अधिकारी यांची दि. 01.01.2022 रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सुची
सहायक प्राध्यापक भौतिकशास्त्र संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषिविद्या (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक मृदविज्ञान व कृषि रसायनशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची कृषि जैवतंत्रज्ञान विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक किटकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक विस्तार शिक्षण (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक उद्यानविद्या (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक वनस्पती विकृतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषि वनस्पतीशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
कृषि अभियांत्रिकी विभाग, कृषिविद्या शाखा आणि कृषि अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक पशू संवर्धन व दुग्धशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
अन्नतंत्र विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
गृहविज्ञान विद्याशाखेतील सहायक प्राध्यापक (विषय निहाय) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक कृषि हवामानशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक गणित/संगणकशास्त्र (कृषिविद्या शाखा) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
वैद्यकीय अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सुरक्षा व निगराणी अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक प्राध्यापक शारीरिक शिक्षण संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची
सहायक ग्रंथपाल/सहायक प्राध्यापक ग्रंथालयशास्त्र संवर्गातील अधिकाऱ्यांची ०१/०१/२०२२ रोजीची अंतीम सेवाजेष्ठता सूची

Education
Research
Extension

दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, शेण खत व पशू धन बाबत चे सुधारीत दर
निवेदन: मोसंबी कलमे विक्री बाबत…
लिंबुवर्गीय फळ रोपवाटिका प्रशिक्षणासाठी निवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी
निवेदन : लिंबुवर्गीय फळपिक योजनेअंतर्गत 30 दिवसीय कौशल्यविकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
18 मे 2018 खरीप शेतकरी मेळावा निमित्त विक्रीसाठी उपलब्ध बियाणे
निवेदन : लिंबुवर्गीय फळपिकावर मराठवाडयाकरीता तंत्रज्ञान (18 मे, 2018 ते 23 मे, 2018)
लिंबुवर्गीय फळपिकांवर रोपवाटिका व्यवस्थापन, उत्पादन व तोणी पश्चात तंत्रज्ञान प्रशिक्षासाठी विवड झालेल्या प्रशिक्षणार्थीची यादी (प्रशिक्षण कालावधी 16/2/2018 ते 17/3/2018, 30 दिवस)
लिंबुवर्गीय फळपिकांवर मराठवाडयाकरिता तंत्रज्ञान अभियान - कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (16/2/2018 ते 17/3/2018)
परीपत्रक: द्रावणीय जैवीक खते व जैविक घटक निर्मीतीचे तंत्रज्ञान

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Note : In Case of Doubt, the displayed information must be verified with authentic source with the concern office. University will not be responsible for any inadvertent error that may have crept in the content being published on Net. The content published on net are for immediate information to the candidates only.

Quick Links