Quick Navigation

News & Events

Please click following links for further details

आचार्य पदवी (Ph.D. ) अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सामाईक प्रवेश परिक्षा - २०२२
One Day Workshop (Online Mode) - Delivering the Agri-Informatics course contents with student centric approach
One Day Workshop (Online Mode) - 15-03-2022

निवेदन : विद्यापीठजाहिरात क्रं. VNMKV/KVK/APA-1/2018, दि.30.10.2018

Model Training Course on Climate Change and Rainfed Agriculture, October 23 - 30, 2018.

DBT-sponsored "Bioinformatics Training Workshop" for PG students held at VDCOAB, Latur campus during 4-5 July, 2018

वनामकृवितील राजमाता जिजाऊ मुलींच्या वसतीगृहातील अद्ययावत व्यायामशाळेचे उद्घाटन - JULY 1, 2018

महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विकासाची पायाभरणी कै. वसंतराव नाईक यांच्याच काळात....कुलगूरू मा. डॉ. अशोक ढवण - JULY 1, 2018

केवळ वृक्ष लागवड नको, वृक्ष संवर्धन आवश्यक.......कुलगुरू मा. डॉ. अशोक ढवण - JULY 1, 2018

वनामकृवित कै. वसंतराव नाईक यांची जयंती साजरी - JULY 1, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 


Quick Links